Kundens navn *
Adresse *
Postnummer *
Epost *
Mobil *
Åpning av HAN-port på strømmåler *
Ønsket dato *
MålepunktID (EAN-nummer) 18 siffer
Målernummer 16 siffer (oppført på faktura og Min Side) *
Kommentar til bestillingen